Haberler ve Duyurular

Haberler ve Duyurular

UYUM SINIFLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

UYUM SINIFLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Uyum sınıflarının amacı nedir?

Türkçe bilmeyen ya da Türkçe dil beceri düzeylerini geliştirmeye ihtiyacı olan yabancı uyruklu tüm öğrencilere eğitim imkanı sunmak, eğitim sonunda bu öğrencileri diğer branş derslerini içeren akademik eğitime hazır hale getirmek.

 • Uyum sınıfları hangi eğitim kademelerinde açılabilir?

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde ayrı ayrı olmak üzere açılabilir.

 • Uyum sınıfları hangi sınıf seviyelerinde açılabilir?
 1. sınıftan 12. sınıfa kadar (12. sınıf dâhil) açılabilir.
 • Uyum sınıfları kaç öğrenciyle açılabilir?

Uyum sınıfları, her sınıf seviyesinden en az 10, en çok 30 öğrenciye açılabilir. Sınıf seviyelerinde yeterli sayı bulunamazsa ilkokul 3. ve 4.; ortaokul 5., 6., 7., ve 8.; ortaöğretim 9.,10.,11. ve 12. sınıflara kayıtlı öğrenciler birleştirilmiş sınıf halinde eğitim alabilirler. Birleştirme yapılması durumunda e-okulda gerekli işaretlemeler yapılacaktır.

 • Sınıfların birleştirilmesi halinde de belirtilen sayıda öğrenci bulunamazsa ne yapılmalıdır?

Bir okulda ilgi Genelgenin 4. Maddesinde belirtilen sayılarda öğrenci bulunmaması durumunda bu okuldaki öğrenci bilgileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu öğrencileri aynı sınıf seviyesinde açılan yakın bir okula yönlendirir.  

 • İlçede uyum sınıfına katılacak öğrenci sayısı 10’dan az ise ne yapılmalıdır?

Bir ilçede bir kademede 10’dan az öğrenci bulunması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek bir okulda bu kademede uyum sınıfı açılır. 8. Sorunun cevabındaki usule göre uyum sınıfına gönderilmesi uygun görülen öğrencisi olup bu durumda olan okullar öğrenci bilgilerini ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı ile bildirmelidir.

 • Uyum sınıflarının süresi ne kadardır?

En az bir, en çok (birbirini takip eden) iki dönemdir.

 • Uyum sınıfına katılacak öğrenciler nasıl belirlenir?
 • 3 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı’ndan (TYS) 60 puanın altında almış öğrenciler.
 • 3 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavına katılmamış veya katılmış ama notuna ulaşılamayan öğrencilere yönelik, ilgili okul müdür/müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşan en az 3 kişilik komisyonca yazılı ve sözlü olarak Türkçe Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınavların aritmetik ortalaması 60 puanın altında kalan öğrenciler de uyum sınıflarına alınır.
 • Okuldaki komisyonlar aracılığıyla yazılı sınav nasıl yapılacaktır?

Okulların uygulayacağı yazılı sınav Bakanlık tarafından hazırlanarak https://pictes.meb.gov.tr/izleme/OturumYonetimi/Login ve yobis.meb.gov.tr internet adreslerine yüklenecektir. Bakanlık tarafından sisteme yüklenen sınav, okullar tarafından indirilerek TYS notu olmayan öğrencilere uygulanır.

 • 03 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) sonuçlarına nasıl ulaşabilirim?

https://pictes.meb.gov.tr/izleme/OturumYonetimi/Login internet sitesinden kurum kodu ve şifreleriyle giren okullar TYS sonuçlarına ulaşabilirler. Sınavda bazı öğrenciler kurum kodlarını doğru kodlayamadıkları için sistemde çıkmayabilirler. Bu durumda modülden öğrencinin kimlik numarası ile öğrencilerin notuna ulaşılabilir. Öğrenci kimlik numarası ile notu görünmeyen öğrenciler içinse 8. Sorunun cevabındaki usulle yeniden Türkçe Yeterlik Sınavına alınır.

 • Uyum sınıflarında haftalık ders çizelgesi nasıldır?

Uyum sınıflarında, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 2019/15 sayılı Genelgesi’nin ekinde bulunan 24 saati Türkçe dersi olmak üzere toplam 30 saatlik haftalık ders çizelgeleri uygulanır. Her bir ders saati 40 dakikadır.

 • Uyum sınıflarında hangi öğretmenler görevlendirilir?
 • Uyum sınıflarında öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki sıralamaya dikkat edilecektir.
  • 26 PIKTES uygulama ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova) Proje kapsamında istihdam edilen Türkçe öğreticileri,
  • Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenlerinden (kadrolu veya sözleşmeli) norm fazlası olanlar, maaş karşılığını doldurmayanlar ve ek ders karşılığında görevlendirilebilenler,
  • Ücret karşılığında görevlendirilen öğretmenler.
 • Uyum Sınıflarının veri girişleri nasıl yapılır?

Okul yönetimleri tarafından e-okul sisteminden ilgili modülde şube ve öğretmen tanımlamaları ile öğrenci kayıtları yapılır. Yine okul yönetimi tarafından öğrencilerin notları, devamsızlıkları ve benzeri bilgileri e-okul sisteminde ilgili modüle işlenir.

 • PIKTES Türkçe Öğreticileri e-okul sistemine nasıl veri girişi yapacaklar?
 • PIKTES kapsamındaki Türkçe Öğreticiler, ücretli öğretmen gibi il/ilçe müdürlüklerince MEBBİS Modülüne tanımlanacaktır.
 • Uyum sınıflarının e-Okul iş ve işlemleri nasıl yürütülür?
 • Uyum sınıflarına yönelik şube iş ve işlemleri e-okul aracılığıyla uyum sınıflarının açıldığı okul müdürlüklerince yürütülecektir.
 • Bilindiği üzere şube açma ve kapama il/ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkisindedir. Ancak Yabancı Uyum sınıflarına yönelik şube açma ve kapama yetkisi okul müdürlüklerine verilmiştir. Okul müdürlükleri şube açma işlemini yaptıktan sonra şubeye yönelik ders programını tanımlayıp ders öğretmenlerini atanacaktır. Daha sonra öğrencileri ilgili şubelere aktaracaktır.
 • Uyum sınıfına alınan öğrencilerden birinci dönem sonunda yapılan TYS’de başarılı olanlar kayıtlı bulundukları şubelere aktarılarak eğitimlerine kaldıkları yerden devam ettirilirler. (Örneğin; 3-Yabancı Uyum A şubesinde ders görmekte iken ocak ayında yapılacak sınavda başarılı olan öğrenci 2. Dönemin başında 3. sınıfta bir şubeye aktarılır. Uyum sınıfına alınmış olan öğrenciler ocak ayında yapılacak TYS’den önce normal sınıflarına alınmayacaktır.)
 • Yılsonunda yapılan TYS’de başarılı olan öğrencilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak, bu öğrenciler dönem atlatma sırasında uyum eğitimine alındıkları sınıflarına doğrudan aktarılacaktır. (Örneğin; 5. sınıfta kayıtlı bir öğrenci uyum eğitimi alması için 5-Yabancı Uyum A şubesine alınmış ise bu öğrenci temmuz ayında yapılacak dönem atlatma sırasında otomatik olarak başarılı ya da başarısız olma durumlarına bakılmaksızın 5. sınıfta bir şubeye aktarılacak ve eylül ayında 5. Sınıfta eğitimine kaldığı yerden devam edecektir. Haziran ayında uygulanan sınavda başarısız olan öğrenciler 2019/15 Sayılı Genelgenin 2 maddesinin e fıkrasında belirtilen kurslara katılması sağlanacaktır.)