Haberler ve Duyurular

Haberler ve Duyurular

UYUM SINIFLARI İÇİN HAFTALIK DERS PLANLARI HAZIRLANDI

İlkokul üçüncü sınıflarda eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için açılacak uyum sınıflarında okutulacak Matematik, Hayat Bilgisi, Yabancı Öğrenciler için Türkçe ve Fen Bilimleri ders planları hazırlandı.

 

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uyum Sınıfları Plan Hazırlama" çalıştayı, 21-23 Ekim tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Çalıştay’a Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Serkan Çelik ile Doç. Dr. Özlem Baş’ın yanı sıra, sınıf öğretmenleri, PIKTES Öğretmenleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı temsilcisi ile PIKTES yetkilileri katıldı.

 

Çalıştay kapsamda, ilkokul üçüncü sınıf Matematik, Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerinin ilk dönem öğretim programları incelenerek, uyum sınıfları haftalık ders saatlerine uygun hale getirildi, “kritik kazanımlar” belirlendi. Belirlenen kritik kazanımlara yönelik ders planları da oluşturuldu.

 

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında, uyum sınıfları yalnızca ilkokul üçüncü sınıflarda kayıtlı Türkçe dil düzeyi yetersiz yabancı uyruklu öğrenciler için açılacak ve bu öğrenciler bir eğitim ve öğretim yılını tamamladıktan sonra 4. sınıfa başlayacaklar. Uyum sınıflarında Türkçe öğretime ağırlık verilmesi sebebiyle bu sınıflarda ilk dönem Matematik, Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi haftalık ders saati sayıları ilkokul üçüncü sınıflar için hazırlanmış mevcut haftalık ders saatlerine göre azaltıldı. İlkokul üçüncü sınıf programında Matematik haftada 5 saat iken uyum sınıflarında ilk dönem 2 saat; Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi dersleri haftada 3’er saat iken uyum sınıflarında 2’şer saat olarak belirlendi.