Haberler ve Duyurular

Haberler ve Duyurular

Kısa Film Yarışmasının Duyurusu

                                                                                                                   20 HAZİRAN DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ

                                                                                                                    PIKTES KISA FİLM YARIŞMA KILAVUZU

 

                                                                                                                           “Kısa Filmle Uzun Bir Hikâye”

 

 1. YARIŞMANIN ADI:

“20 Haziran Dünya Mülteciler Günü PIKTES Kısa Film Yarışması”

 

 1. KONUSU:

PIKTES’in yürütüldüğü 26 proje ilinde Bakanlığımıza bağlı resmi okullarında kayıtlı olan yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerin birlikte katılacağı öğrencilerin kaynaşmalarının sağlanması ve mültecilik sorunlarına yönelik farkındalığın arttırılması için Kısa Film Yarışmasının düzenlenmesi.

 

 1. TÜRÜ:

Kısa Film Yarışması

 

 1. SÜRESİ:

Duyuru Tarihi                              : 18 Mayıs 2021

Eserlerin Son Teslim Tarihi        : 9 Haziran 2021

Yarışma Sonuçları İlan Tarihi     : 18 Haziran 2021

 

 1. İLLER:

PIKTES faaliyetlerinin yürütüldüğü 26 proje ili: Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Yalova.

 

 1. HEDEF GRUBU:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören lise öğrencileri arasında.

 

 1. AMACI:
 2. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü farkındalığının arttırılması
 3. Zorunlu göç ile insanların hayatlarındaki değişikliklere ve yaşantılarına empati duyulması
 4. Zorunlu göçte yaşanılan güçlüklere karşı duyarlılığın kazandırılması
 5. Savaşın olumsuz etkileri ve bunlarla nasıl mücadele edilebileceği ile ilgili bir fikir oluşturulması
 6. Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin birlikte çalışacakları bu etkinlikte değerleri arasında bağ kurmalarının sağlanması
 7. Uluslararası barışın öneminin kavratılması,
 8. Mülteciliğin sinemanın etkileyici gücüyle buluşturarak anlatılması amaçlanmaktadır.

 

 1. GENEL KATILIM ŞARTLARI:
 2. Bakanlığımıza bağlı resmi okullarda kayıtlı lise öğrencisi olmalıdır.
 3. Bir kısa film 2 öğrenci tarafından hazırlanacaktır. Öğrencilerden biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, biri yabancı uyruklu olmalıdır. Kısa filmde istenilen sayıda öğrenci oynatılabilir ancak hazırlayan (yönetmen öğrenci) iki öğrenciden oluşmalıdır. Bu iki öğrenciden biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, biri yabancı uyruklu olmak zorundadır. Ödüller kısa filmi hazırlayan bu iki öğrenciye verilecektir. Oyuncu vb. gibi kısa filmde görev alan diğer kişilere ödül verilmeyecektir.

 

 1. FAALİYET TAKVİMİ

FAALİYET TAKVİMİ

SON TARİH

1- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması

20 Mayıs 2021

2- Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulması

21 Mayıs 2021

3- Film videolarının öğrenciler tarafından okul müdürlüklerine teslim edilmesi

9 Haziran 2021

4- Film videolarının okul müdürlüklerince PIKTES İl Koordinatörlüklerine gönderilmesi

10 Haziran 2021

5- PIKTES İl Koordinatörlüklerince film videolarının isimlendirilerek (Öğrencilerin Adı Soyadı/ İli) sosyaluyumpiktes@gmail.com adresine We Transfer uygulaması ile PIKTES Merkez Ofisine gönderilmesi

11 Haziran 2021

6- Yarışmaya katılacak filmlerin “DVD formatında ve 2 (iki) adet” posta gönderilmesi

11 Haziran 2021

7- PIKTES Merkez Ofisi Seçici Kurulu tarafından kısa filmlerin değerlendirilmesi ve dereceye giren eserlerin duyurulması.

18 Haziran 2021

8- Ödül Töreni

*Daha sonradan bildirilecektir.

 

 1. UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
 2. Yarışma kılavuzu okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 3. PIKTES öğreticileri yönlendirmesi ile öğrencilerin yarışmaya katılımları teşvik edilecektir.
 4. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan kısa filmler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
 5. Okul müdürlüklerine gelen filmler filmi hazırlayan iki öğrencinin bilgileri (adı-soyadı, okulu, sınıfı, telefonu ve ili) kaydedilerek il koordinasyon ekiplerine We Transfer uygulaması ile gönderilecektir.
 6. Yarışmaya katılacak filmler il koordinasyon ekiplerince “DVD formatında ve 2 (iki) adet” Yaşam Caddesi No:7/41 Kat:13 Ak Plaza Yenimahalle/ANKARA PIKTES Merkez Ofisi adresine posta ile ayrıca We Transfer uygulaması ile sosyaluyumpiktes@gmail.com adresine mail yoluyla gönderilecektir.
 7. Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden PIKTES Merkez Ofisi sorumlu değildir.
 1. PIKTES Merkez Ofisine ulaşan eserlerin tüm telif hakkı Millî Eğitim Bakanlığına ait olacak olup, katılanlar tarafından eserler üzerinde hiçbir hak talep edilemeyecektir.
 2. PIKTES Merkez Ofisine ulaşan eserler, oluşturulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
 3. Yarışmaya katılan öğrencilerimizin velilerine veya vasilerine PIKTES İl Koordinatörlükleri tarafından Ek-1’deki Telif Dilekçesi doldurtularak imzalatılacak ve sosyaluyumpiktes@gmail.com adresine e-posta ekinde gönderilecektir.
 4. Dereceye girsin girmesin yarışmaya katılan tüm öğrencilerin bilgilerinin elektronik ortamda aşağıdaki tablo formatına eksiksiz işlenerek (Excel) okullar tarafından PIKTES İl Koordinatörlüklerine gönderilecektir. PIKTES İl Koordinatörlükleri okullardan gelen listeleri tek bir listede aşağıdaki tablo formatında (Excel) il ve öğrenci adı soyadı ile kaydederek dosyayı sosyaluyumpiktes@gmail.com adresine e-posta ekinde gönderecektir (Ek-2).

 

 

Okulu

 

İl

 

İlçe

 

Öğrencinin Adı Soyadı

 

Uyruğu

 

Sınıfı

Cinsiyeti

(Kadın/ Erkek)

 

Kısa Filmin Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Düzenlenecek yarışmada ilk üçe giren filmlerin sahibi olan öğrenciler aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir.
 

DERECELER

ÖDÜLLER

Kısa Film

Birincilik Ödülü

Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü

Fotoğraf Makinesi

Üçüncülük Ödülü

Bisiklet

Seçici Kurul Özel Ödülü

Tablet

 1. Ödüller filmi hazırlayan iki öğrenciye birer adet verilecektir.
 2. Dereceye giren filmleri hazırlayan öğrencilerin ödül töreni ile ilgili organizasyon salgın koşullarına göre daha sonra belirlenip PIKTES İl Koordinatörlüklerine bildirilecektir.

 

 1. ESERLERİ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  1. Kısa filmler öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki en az bir öğretmen danışmanlığında çekilmelidir.
  2. Kısa filmler bir Türk bir yabancı uyruklu olmak üzere 2 lise öğrencisi tarafından hazırlanacaktır. Ödüller sadece filmi hazırlayan 2 (yönetmen) öğrenciye birer adet verilecektir. (Filmlerde istenilen sayıda kişiye rol verilebilir. Ancak filmi hazırlayan iki öğrenci dışındaki kişilere herhangi bir ödül verilmeyecektir.)
  3. Danışman öğretmen yarışmaya katılacak filmlerin çekim sürecinde, iş ve işlemlerinde (öncesi ve sonrası dâhil) eğitim öğretimin mana ve ruhuna uygun nitelikte süreci yürütmek durumundadır. Yarışmaya katılacak her film için danışman konumunda olan öğretmenlerin öğrencinin bulunduğu okulda kadrolu olarak görev yapıyor olması zorunludur.
  4. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir filmle katılacaktır.
  5. Filmler en fazla 15 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları DCP (flat ise 1920x1080px, scope ise 2048x858px) ya da video (Quicktime Uncompressed ya da H264 codec’li MP4) formatta hazırlanmalıdır.
  6. Filmden fotoğraflar (yükse çözünürlükte, elektronik ortamda) gönderilmelidir.
  7. Filmlerin hukuki sorumluluk doğurmaması ve ele alınan konu veya çekilen görüntünün hukuka aykırılık teşkil etmemesi için il koordinatörlüğünce uygunluğu kontrol edilmelidir.
  8. Filmler Türkçe çekilmelidir.
  9. Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır. Filmler: “Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel, grafik vb. formatlarda” hazırlanabilir.
  10. “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler tamamen öğrenciler tarafından yürütülür. Öğretmenler sadece danışmanlık görevi yapabilirler.
  11. Filmlerin çekim kalitesi/ çözünürlüğü, en az 1920X 1080 piksel olmalıdır.
  12. Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
  13. Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
  14. Yarışmaya gönderilecek DVD’lerin yanında Tablo-1 de yer alan etiket gönderilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
  15. Filmde geçen diyalog ve anlatımlar Word’e yazılarak film ile gönderilecektir.
  16. Yarışmaya katılan kısa filmi hazırlayan iki öğrencinin bilgileri aşağıdaki tabloya “Etiket” formatında Word dosyasında 14 punto ile yazılacaktır. (Ek-3).

 

     Tablo-1 Öğrenci Bilgi Etiketi (*Word’te yazılacak)    

E T İ K E T

KISA FİLMİN ADI

 

İLİ

 

İLÇESİ

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

UYRUĞU

 

CİNSİYETİ

 

OKULU

 

SINIFI  

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

CİNSİYETİ

 

OKULU

 

SINIFI  

 

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN

ADI SOYADI

 

               

 1. Tablo 1’deki “Etiket” doldurularak kısa filmin yer aldığı DVD ile aynı zarfta gönderilecektir.
 2. Teslim tarihinden sonra PIKTES Merkez Ofisine ulaşan kısa filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.

 

      Tablo-2 Değerlendirme Kriterleri

 

Değerlendirme Kriterleri

 

Puan Derecesi

1-     Senaryoda Özgünlük

10

2-     Filmde Yaratıcılık

10

3-     Filmin Yarışma Temasını İfade Edebilme Gücü

20

4-     Filmde Duygu ve Etkileyicilik

20

5-     Filmin Çekim Tekniği ve Kalitesi

15

6-     Anlatım Dili ve Kurgusu

15

7-     Süre Kullanımı

5

8-     Filmin Adının Uygunluğu

5

TOPLAM

100

 

 

 1. YARIŞMANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ VE YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU

Yarışma sonuçları PIKTES resmî web sayfası olan https://piktes.gov.tr/ adresinden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

                                                                                                                                                   T.C.

                                                                                                                                MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

                                                                                     Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi

 

                                                                                           Görünürlük Çalışmalarında Kullanılacak Resim, Fotoğraf, İsim ve Benzeri 

                                                                                                       Malzemelerin Yayın Hakkı İzin, Taahhüt ve Telif Belgesi

 

Öğrenci Adı Soyadı                         :

Kimlik No                                         :

İl Adı                                                 :

İlçe Adı                                              :

Okul veya Kurum Adı                     :

Veli veya Vasi Adı Soyadı               :

Veli veya Vasi Kimlik No                :

 

1- Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 03.10.2016 tarihinde imzalan anlaşma kapsamında yürütülmekte olan faaliyetler içerisinde yer alan 1.6 Farkındalık Artırmada  ve Uluslararası Konferanslarda  ve aynı şekilde diğer faaliyetlerde, projenin etkinliğini artırmak ve kamu yararını tesis etmek amacıyla  kullanılacak görünürlük çalışmalarında kullanılmak üzere, velisi/vasisi olduğum yukarıda açık kimliği yazılı ………………………………………………………… fotoğrafının, kişisel verilerinin ve onun tarafından hazırlanan diğer resim, şiir, fotoğraf ve görünürlük kapsamında değerlendirilecek her türlü çalışmanın, eserin yayınlanmasına izin veriyor ve rıza gösteriyorum.

2- Bu proje kapsamındaki ortaya çıkan resim, şiir, fotoğraf ve diğer görünürlük çalışmalarında kullanılacak çocuğuma/öğrencime ait her türlü çalışmanın üzerindeki mali hakları, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını Milli Eğitim Bakanlığı’na sınırsız olarak kullanılmak üzere devretmeyi velisi/vasisi olduğum ……………………………………………………………... adına kabul ve taahhüt ederim.

Bu projeyle ilgili olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk eser sahibi ve onun adına velisine/vasisine aittir.

3- Bu projeyle ilgili olarak tüm telif haklarının T.C Milli Eğitim Bakanlığına ait olduğunu beyan ve taahhüt ediyorum. Yayınlanacak olan resim şiir fotoğraf ve diğer görünürlük çalışmalarında kullanılacak çocuğuma/öğrencime ait her türlü çalışmanın/eserin yayınlanmasından kaynaklı hiçbir suretle maddi ve manevi bir hak talep etmiyorum. İleride doğacak her türlü maddi ve manevi haklarımdan velisi/vasisi olduğum ……………………………………………..adına feragat ediyorum.

Bu proje kapsamındaki ortaya çıkan resim, şiir, fotoğraf ve diğer eserlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilgisi ve izni dışında farklı yerlerde, sosyal medya ve diğer dijital iletişim platformlarında yayınlanmasından ve ortamlarda izinsiz paylaşılmasından hiçbir suretle T.C Milli Eğitim Bakanlığını sorumlu tutmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.

 

                                                                                                                    ……./..…/2021

                                                                                                                         (İmza)

        Veli/Vasi Adı Soyadı:

 

EK-2

 

 

Okulu

 

İl

 

İlçe

 

Öğrencinin Adı Soyadı

 

Uyruğu

 

Sınıfı

Cinsiyeti

(Kadın/ Erkek)

 

Kısa Filmin Adı

Danışman Öğretmenin Adı Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3

 

E T İ K E T

KISA FİLMİN ADI

 

İLİ

 

İLÇESİ

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

UYRUĞU

 

CİNSİYETİ

 

OKULU

 

SINIFI  

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

CİNSİYETİ

 

OKULU

 

SINIFI  

 

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN

ADI SOYADI

 

 


Kısa_film_yarışması_afişi_TR_2.jpg

Yarışma_ARB.jpg

Yarışma_EN.jpg