Faaliyetler
Unique Blog Style!

Türk Eğitim Sistemine Entegrasyon sürecinde ders müfredatını takip edebilmeleri ve ülkemizdeki akranlarıyla iletişim kurabilmeleri için 390,000 GKAS çocuğa Türkçe dil eğitimi sağlanacaktır.

Unique Blog Style!

Ülkelerindeki olumsuz koşullardan dolayı ülkemizde koruma altında olan ve/ya da ülkemizde dünyaya gelerek dil eğitimi ihtiyacı bulunan Suriyelilerin ana dillerini konuşabilmeleri ve kendi içlerinde rahat iletişim kurabilmeleri maksadıyla 10.000 GKAS çocuğa Arapça dil eğitimi verilecektir.

Unique Blog Style!

Çeşitli sebeplerle eğitim hayatından uzak kalmış öğrencilere akranlarıyla birlikte eğitim verilirken akademik olarak müfredat dâhilinde eksik kaldıkları konularda da telafi eğitimi verilecektir. Bu kapsamda geçici koruma altındaki 10.000 Suriyeli öğrenciye telafi eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.

Unique Blog Style!

Devlet okullarında veya GEM’lerdeki 20.000 Suriyeli çocuğa destekleme eğitimi verilmesi planlanmıştır. Destekleme eğitimlerinin hedef kitlenin, Türk devlet okullarında veya GEM’de işlenen normal müfredatta başarılı olamamış veya sınıfta kalmış olan okuldaki öğrencilerdir. Faaliyetin amacı, bu öğrencilerin her iki sistemde de eğitime devam edebilmeleri için gerekli olan ortalama akademik standardı yakalayabilmelerinin sağlanması için ilave eğitim almaları konusunda kendilerine destek olmaktır.

Unique Blog Style!

Bu faaliyetin hedef kitlesi, devlet okulları sisteminde kayıtlı olan dezavantajlı ve korumasız öğrencilerdir. En dezavantajlı yerlerde yaşayan 50.000 öğrenciye her ders yılı için tüm ders yılı boyunca okula ücretsiz ulaşım sağlanması planlanmaktadır. Özellikle kız çocuklarının eğitim süreçlerine dahil olabilmesine katkı sağlamak amacıyla taşıma hizmeti verilmesi öngörülmüştür

Unique Blog Style!

Bu faaliyetin hedef kitlesi, devlet okulları sisteminde kayıtlı olan dezavantajlı ve korumasız öğrencilerdir. En dezavantajlı yerlerde yaşayan 50.000 öğrenciye her ders yılı için tüm ders yılı boyunca okula ücretsiz ulaşım sağlanması planlanmaktadır. Özellikle kız çocuklarının eğitim süreçlerine dahil olabilmesine katkı sağlamak amacıyla taşıma hizmeti verilmesi öngörülmüştür

Unique Blog Style!

Faaliyet kapsamında, Türk devlet okullarında ve/veya GEM’lerde okuyan her seviyedeki toplam 500.000 öğrenciye kırtasiye, ders araç ve gereçleri ile giyim yardımı yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, destekleme ve telafi kursları için ders kitapları ve diğer eğitim malzemeleri (dijital malzemeler -sesli-görüntülü eğitim malzemeleri, öğretici kılavuzu, vb.) satın alınacak ve öğrencilerle öğreticilere dağıtılacaktır.

Unique Blog Style!

Faaliyet kapsamında ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilere devlet okullarında sağlanan eğitim fırsatlarına dair farkındalık artırıcı etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede açılış ve kapanış etkinlikleri, ara toplantılar, TV spotları/kısa filmler, web sitesi, bilgilendirme seminerleri gibi çalışmalar yapılacaktır.

Unique Blog Style!

Eğitim ekipmanı satın alınacak ve bu ekipmanlar en az 90 Suriyeli öğrencisi olan yaklaşık 500 okula / eğitim kurumuna dağıtılacaktır. Bu tedarik malzemelerinde, PC’ler, projektörler, yazıcılar, eğitim kitleri, spor malzemeleri ve sanat için diğer tedarikler vb. temel eğitim ekipmanları bulunacaktır.

Unique Blog Style!

400.000 GKAS öğrenci ve Suriyeli öğreticilerin Türkçe dahil eğitim seviyelerinin belirlenmesine yönelik bir sınav sisteminin geliştirilmesi

Unique Blog Style!

Ülkelerindeki olumsuz koşullardan kaçarak ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilerin ruhsal gelişimlerinin de desteklenmesi amacıyla rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda 500 rehber öğretici/psikolog/sosyolog istihdam edilecek ve Suriyeli öğrencilere 1 yıl boyunca psikolojik destek sağlanacaktır.

Unique Blog Style!

Ülkelerindeki olumsuz koşullardan kaçarak ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilerin ruhsal gelişimlerinin de desteklenmesi amacıyla rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda 500 rehber öğretici/psikolog/sosyolog istihdam edilecek ve Suriyeli öğrencilere 1 yıl boyunca psikolojik destek sağlanacaktır.

Unique Blog Style!

Proje çalışmasının ana faaliyetleri arasında geçici koruma altındaki Suriyelilere Türkçe ve ana dilleri olan Arapçayı öğretmek bulunmaktadır. Suriyeli Öğrencilerin eğitimi için Türkçe ve Arapça dillerinde eğitim materyalleri temin edilecek ve bunlar revize edilecektir. Toplamda 390.000 Türkçe ve 10.000 Arapça dil eğitim materyali temin edilecek ve revizyonu gerçekleştirilecektir.

Unique Blog Style!

تنفيذ أنشطة ومؤتمرات لبحث المشروع

Unique Blog Style!

MEB’de görev yapan 2,000 idari personelin, Suriyeli öğrencilerin okul sistemine entegre olmasıyla ilgili olarak, ilgili hukuki çerçeve, geçici koruma yasası, ilgili mevzuat, Suriye makamları tarafından verilen Arapça dokümanların işlenmesi, vb. gibi çeşitli hususlarda beş günlük yoğunlaştırılmış eğitim alacaktır.

Unique Blog Style!

Proje faaliyetlerinin sayısı ve hedef kitle ile nihai yararlanıcıların sayısı etkin ve merkezi bir izleme aracını zorunlu kılmaktadır. Bu faaliyet ile web tabanlı bir yazılımın hazırlanarak uygulama aşamasındaki tüm faaliyetlerin, değerlendirmelerin, sonuçların ve çıktıların etkin bir şekilde izlenmesi sağlanacaktır. Bunun yanında mali yönetim süreci ile bütçe uygulamaları da yakından takip edilecektir.