Sıkça Sorulan Sorular
Anasayfa / Yardım Masası / Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Uyum Sınıfları

Türkçe bilmeyen ya da Türkçe dil beceri düzeylerini geliştirmeye ihtiyacı olan yabancı uyruklu tüm öğrencilere eğitim imkanı sunmak, eğitim sonunda bu öğrencileri diğer branş derslerini içeren akademik eğitime hazır hale getirmek.

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde ayrı ayrı olmak üzere açılabilir.

Uyum sınıfları, her sınıf seviyesinden en az 10, en çok 30 öğrenciye açılabilir. Sınıf seviyelerinde yeterli sayı bulunamazsa ilkokul 3. ve 4.; ortaokul 5., 6., 7., ve 8.; ortaöğretim 9.,10.,11. ve 12. sınıflara kayıtlı öğrenciler birleştirilmiş sınıf halinde eğitim alabilirler. Birleştirme yapılması durumunda e-okulda gerekli işaretlemeler yapılacaktır.

Bir okulda ilgi Genelgenin 4. Maddesinde belirtilen sayılarda öğrenci bulunmaması durumunda bu okuldaki öğrenci bilgileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu öğrencileri aynı sınıf seviyesinde açılan yakın bir okula yönlendirir.

Bir ilçede bir kademede 10’dan az öğrenci bulunması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek bir okulda bu kademede uyum sınıfı açılır. 8. Sorunun cevabındaki usule göre uyum sınıfına gönderilmesi uygun görülen öğrencisi olup bu durumda olan okullar öğrenci bilgilerini ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı ile bildirmelidir.

Okulların uygulayacağı yazılı sınav Bakanlık tarafından hazırlanarak https://pictes.meb.gov.tr/izleme/OturumYonetimi/Login ve yobis.meb.gov.tr internet adreslerine yüklenecektir. Bakanlık tarafından sisteme yüklenen sınav, okullar tarafından indirilerek TYS notu olmayan öğrencilere uygulanır.

Uyum sınıflarında öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki sıralamaya dikkat edilecektir.
26 PIKTES uygulama ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova) Proje kapsamında istihdam edilen Türkçe öğreticileri, Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenlerinden (kadrolu veya sözleşmeli) norm fazlası olanlar, maaş karşılığını doldurmayanlar ve ek ders karşılığında görevlendirilebilenler, Ücret karşılığında görevlendirilen öğretmenler.

Okul yönetimleri tarafından e-okul sisteminden ilgili modülde şube ve öğretmen tanımlamaları ile öğrenci kayıtları yapılır. Yine okul yönetimi tarafından öğrencilerin notları, devamsızlıkları ve benzeri bilgileri e-okul sisteminde ilgili modüle işlenir.

PIKTES kapsamındaki Türkçe Öğreticiler, ücretli öğretmen gibi il/ilçe müdürlüklerince MEBBİS Modülüne tanımlanacaktır.

Uyum sınıflarına yönelik şube iş ve işlemleri e-okul aracılığıyla uyum sınıflarının açıldığı okul müdürlüklerince yürütülecektir.

Bilindiği üzere şube açma ve kapama il/ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkisindedir. Ancak Yabancı Uyum sınıflarına yönelik şube açma ve kapama yetkisi okul müdürlüklerine verilmiştir. Okul müdürlükleri şube açma işlemini yaptıktan sonra şubeye yönelik ders programını tanımlayıp ders öğretmenlerini atanacaktır. Daha sonra öğrencileri ilgili şubelere aktaracaktır.