YABANCI UYRUKLU AİLELERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Yabancı uyruklu ailelere yönelik bilgilendirme toplantıları Kayseri, Konya, Mersin ve Batman illerinde de tamamlandı.

Bu illerde toplam 600 aileye ulaşıldı. 
Konya’da düzenlenen toplantıya PIKTES Koordinatörlüğünden Proje Direktör Yardımcısı Sayın Semrin Melike İLGÜN ve İletişim ve Halkla İlişkiler Birim Koordinatörü Sayın Nurgül DENİZ katılım sağladı.
Mersin’de düzenlenen toplantı ise, Proje Direktör Yardımcısı Sayın Doğan Onur KÖKSAL ve İç Kontrol Uzmanı Gökhan Gürkan TÜRKER’in katılımıyla gerçekleşti. 
Toplantılar, Nisan ayı içerisinde tüm Proje illerinde tamamlanana kadar devam edecek.

  • Kategori: Haberler
  • Yayın Tarihi: 14.4.2022