TÜRKÇE DİL SINAVI (TDS) GERÇEKLEŞTİ.

PIKTES  ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında, İlkokul 3-4, Ortaokul 5-6-7-8 ve Lise 9-10-11-12. sınıflarda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin katılımıyla

3 Haziran 2022 tarihinde ‘Türkçe Dil Sınavı’ gerçekleştirilmiştir. Sınav; ilkokul kademesi için üç seçenekli 25 soru, ortaokul ve lise kademesi için dört seçenekli 40 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sorular, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca  onaylanan "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı" esas alınarak hazırlanmıştır.

Sınavın süresi ilkokul kademesindeki öğrenciler için 40 dakika, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler için 60 dakika olarak uygulanmıştır. Sınava 26 ilde ilkokul, ortaokul ve liselerde yaklaşık 490 bin öğrenci katılım sağlamıştır. 

PIKTES kapsamında bulunan il ve ilçelerde gerçekleştirilen sınavda yabancı uyruklu öğrencilerin dilsel gelişimlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

  • Kategori: Haberler
  • Yayın Tarihi: 4.6.2022