HAKKIMIZDA


PROJENİN AMACI


  • PIKTES + Projesi'nin temel amacı, yabancı çocukların, Türkiye'deki eğitime erişimlerine ve sosyal uyumlarına katkı sağlamaktır. Bu kapsamda, yabancı nüfus yoğunluğu yüksek 29 proje ilinde yabancı çocuklar için örgün eğitim sisteminde (okul öncesi eğitimden ortaöğretim sonuna) kayıt, okula devamlılık ve bir üst kademeye geçişi arttırma amaçlarında Millî Eğitim Bakanlığının çabalarını desteklemek de Proje'nin özel amaçları arasında yer almaktadır.

PROJENİN GENEL HEDEFİ


  • PIKTES + Projesi'nin hedefi yabancı nüfus yoğunluğu yüksek 29 proje ilinde ev sahibi topluluk için eğitim kalitesi korunurken, yabancı çocukların kamu eğitim sistemine (okul öncesinden ortaöğretim sonuna) başarılı bir şekilde entegre edilmesine katkı sağlamaktır.

BEKLENEN SONUÇLARI


  • 29 proje ilinde yabancı ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ev sahibi topluluk çocukları için örgün eğitim sisteminin (okul öncesinden ortaöğretim sonuna) erişilebilirliği artmıştır.
  • Desteklenen eğitim kurumlarında öğrenciler (yabancı ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ev sahibi topluluk) için güvenli, destekleyici ve kaliteli bir öğrenme ortamı oluşturulmuş ve sürdürülmüştür.