PIKTES Projesi

Hakkımızda

Piktes Nedir?

“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)”, Geçici Koruma Altındaki çocukların, Türkiye’deki eğitime erişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir eğitim projesidir. PIKTES bütçesinin tamamı, Avrupa Birliği tarafından, “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)” anlaşması çerçevesinde doğrudan hibe yöntemiyle karşılanmaktadır. 03.10.2016 tarihinde başlatılan Proje, halen ülkemizin 26 ilinde sürdürülmektedir. 2018 yılı Aralık ayında 2. fazına başlayan PIKTES Projesi 2022 yılı Ekim ayına kadar devam edecektir.

PROJENİN HEDEFLERİ

  • Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye’deki eğitime erişimine katkı sağlamak
  • Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların kaliteli eğitime erişebilmeleri için Türk eğitim sistemine entegrasyonundaki çabalarında Milli Eğitim Bakanlığını desteklemek

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI

  • PIKTES tarafından desteklenen illerdeki Suriyeli çocukların eğitime erişimi artmıştır
  • Suriyeli öğrencilere sunulan eğitimin kalitesi artmıştır
  • Eğitim kurumlarının ve personelinin operasyonel kalitesi iyileştirilmiştir
  • Suriyeli öğrencilerin ve ebeveynlerin sosyal entegrasyonu artmıştır

Organizasyon Şeması